Nordagent

NORDAGENT OY Teknologi med lång livscykel

NORDAGENT OY Teknologi med lång livscykel

Framsida / Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

10 § i Personuppgiftslagen (1050/2018)
EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679
Redigerad 17.4.2023

 1. Personuppgiftsansvarig
 2. Mika Rantanen
  Nordagent Oy
  Tammistontie 10 A 3
  21110 Nådendal, Finland
 1. Kontaktuppgifter
 2. Nordagent Oy
  Tammistontie 10 A 3
  21110 Nådendal, Finland
  e-post: fornamn.efternamn(at)nordagent.com
 1. Syfte med behandlingen av personuppgifter och rättsliga grunder för behandlingen
 2. Nordagent Oy behandlar sina kunders och/eller deras kontaktpersoners personuppgifter för att ta hand om försäljnings- och marknadsföringsåtgärder relaterade till affärsverksamheten. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att
  – analysera och förbättra klientförhållandet med den enhet som representeras av den registrerade
  – tillhandahålla dig produkter och tjänster. Dina personuppgifter behandlas för att för att uppfylla rättigheter och skyldigheter enligt avtalet eller annat åtagande mellan Nordagent Oy och dig.
  – kommunicera med dig; till exempel skicka viktiga meddelanden och andra tjänster till dig, meddela dig om våra ändrade tjänster och be dig om feedback om våra produkter och tjänster.
  – ge dig information om produkter, tjänster och erbjudanden.
  – styra och utveckla Nordagent Oy:s affärsverksamhet.

  Behandlingen av personuppgifter baseras på Nordagent Oy:s berättigade intresse eller den registrerades samtycke.
 1. Insamlade personuppgifter
 2. Personuppgifterna som samlas in av Nordagent kan bl.a. innehålla följande typer av personuppgifter och ändringar av dessa:
  • För- och efternamn
  • Företagets namn
  • Postadress
  • Leveransadress, om annan än faktureringsadress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Uppgifter om beställning
  • Spårningskoder relaterade till beställningar
 1. Automatisk datainsamling (ännu inte i bruk)
 2. Det samlas inte in sådana personuppgifter om webbtjänstens användare, med hjälp av vilka en enskild användare kan identifieras. Aggregerad statistisk information kan samlas in om användningen av tjänsten: om det totala antalet besökare, de populäraste sidorna, inloggningssidorna, utrymningssidorna eller annat motsvarande. Google Analytics kan användas för att samla in statistisk information på webbplatsen.
 1. Regelbundna informationskällor
 2. De flesta av de insamlade uppgifterna gäller den registrerade personen eller det företag som han eller hon representerar och/eller de produkter och tjänster som han eller hon köpt. Personuppgifter och uppdateringar av dessa fås också från myndigheter, organisationer, företag som tillhandahåller kreditupplysningar och uppdateringar av personuppgifter, offentliga register och andra offentliga informationskällor.
 1. Regelbunden dataöverföring och dataöverföringar till länder utanför EU eller EES (ännu inte i bruk)
 2. För behandling av personuppgifter använder sig Nordagent Oy av utomstående tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för Nordagent Oy:s räkning för de ändamål som nämns i denna dataskyddspolicy. Tjänsteleverantörerna får endast använda personuppgifterna för att tillhandahålla avtalade tjänster till Nordagent Oy och i enlighet med de villkor som överenskommits med Nordagent Oy.
 1. Lagringstid för personuppgifter
 2. Personuppgifter lagras så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till Nordagent Oy:s affärsbehov, i huvudsak i fem (5) års tid räknad från den senaste aktiva affärstransaktionen parterna emallan.
 1. Principer för skydd av personuppgifter
 2. Nordagent Oy säkerställer datasäkerheten för de insamlade uppgifterna genom att använda tillräckliga tekniska åtgärder. Nordagent Oy ger begränsad tillgång till personuppgifter endast till de företagsanställda som behöver åtkomsten i fråga.
 1. Dina rättigheter angående personuppgifter
 2. Du har rätt att be om en kopia om dina egna personuppgifter i registret. Begäran måste lämnas skriftligt till den e-postadress som anges i denna dataskyddspolicy.
  Du har även rätt att förbjuda Nordagent Oy från att använda dina personuppgifter om det inte finns någon rättslig grund för att behandla personuppgifterna. Du har också rätt att be Nordagent Oy att begränsa behandlingen av dina uppgifter. Dessutom har du rätt att be Nordagent Oy att korrigera felaktiga uppgifter om dig. Begärandena avseende ovan nämnda ärenden ska lämnas skriftligen till den ovan nämnda e-postadressen.
 1. Ändringar i dataskyddspolicyn
 2. Nordagent Oy har rätt att från tid till annan ändra informationen i denna dataskyddspolicy samt sin policy för hanteringen av sina anställdas personuppgifter.
Rulla till toppen