Nordagent

Etusivu / Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (1050/2018) 10 § 
EU:n ykeinen tietosuoja-asetus 2016/679
Muokattu 17.4.2023

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Mika Rantanen
  Nordagent Oy
  Tammistontie 10 A 3
  21110 Naantali
 1. Yhteystiedot
 2. Nordagent Oy
  Tammistontie 10 A 3
  21110 Naantali
  sähköposti: etunimi.sukunimi(at)nordagent.com
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet
 2. Nordagent Oy käsittelee asiakkaidensa ja/tai heidän yhteyshenkilöidensä henkilötietoja huolehtiakseen liiketoimintaan liittyvistä myynti- ja markkinointitoimenpiteistä. Henkilötietojen käsittelyn tavoitteena on:
  – analysoida ja parantaa asiakassuhdetta rekisteröidyn henkilön edustamaan yksikköön
  – tarjota sinulle tuotteita ja palveluja. Henkilötietojasi käsitellään Nordagent Oy ja sinun välisen sopimuksen tai muun sitoumuksen mukaisten oikeuksien ja velvoitteiden toteuttamiseksi.
  – kommunikoida kanssasi, esimerkiksi lähettää sinulle tärkeitä viestejä ja muita palveluita, kertoa sinulle muuttuneista palveluistamme ja pyytää sinulta palautetta tuotteistamme ja palveluistamme.
  – antaa sinulle tietoja tuotteista, palveluista ja tarjouksista.
  – hallita ja kehittää Nordagent Oy:n liiketoimintaa.

  Henkilötietojen käsittely perustuu Nordagent Oy:n oikeutettuun etuun tai rekisteröidyn henkilön suostumukseen.
 1. Kerätyt henkilötiedot
 2. Nordagent Oy:n keräämät henkilötiedot voivat muun muassa sisältää seuraavan tyyppisiä henkilötietoja sekä niiden muutoksia:
  • Etu- ja sukunimi
  • Yrityksen nimi
  • Postiosoite
  • Toimitusosoite, jos eri kuin laskutusosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Tilauksiin liittyvät seurantatunnukset
 1. Automaattinen tiedonkeräys (ei vielä käytössä)
 2. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla voi olla käytössä Google Analytics.
 1. Säännölliset tietolähteet
 2. Suurin osa kerätyistä tiedoista koskee rekisteröityä henkilöä tai yritystä, jota hän edustaa ja/tai hänen ostamiaan tuotteita ja palveluja. Henkilötietoja ja niiden päivityksiä saadaan myös viranomaisilta, organisaatioilta sekä luottotietoja ja henkilötietopäivityksiä tarjoavilta yrityksiltä, julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä.
 1. Säännöllinen tiedonsiirto ja tiedonsiirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolisiin maihin (ei vielä käytössä)
 2. Nordagent Oy käyttää henkilötietojen käsittelyyn ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja Nordagent Oy puolesta tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin. Palveluntarjoajat saavat käyttää henkilötietoja ainoastaan sovittujen palvelujen tarjoamiseen Nordagent Oy ja Nordegent Oy:n kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti.
 1. Henkilötietojen säilytysaika
 2. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista ottaen huomioon Nordagent Oy:n liiketoimintatarpeet, pääasiallisesti viiden (5) vuoden ajan osapuolten välisestä viimeisestä aktiivisesta liiketoimintatapahtumasta lukien.
 1. Henkilötietojen suojausta koskevat periaatteet
 2. Nordagent Oy suojaa kerättyjen tietojen tietoturvan käyttämällä riittäviä teknisiä toimenpiteitä. Nordagent Oy antaa rajoitetun käyttöoikeuden henkilötietoihin vain niille yrityksen henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisen käyttöoikeuden.
 1. Henkilötietoja koskevat oikeutesi
 2. Sinulla on oikeus pyytää kopio omista henkilötiedoistasi rekisterissä. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti tässä tietosuojakäytännössä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Sinulla on myös oikeus kieltää Nordagent Oy:tä käyttämästä henkilötietojasi, jos henkilötietojen käsittelylle ei ole oikeudellista perustetta. Sinulla on myös oikeus pyytää Nordagent Oy:tä rajoittamaan tietojesi käsittelyä. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää Nordagent Oy:tä korjaamaan sinua koskevat virheelliset tiedot. Edellä mainittuja seikkoja koskevat pyynnöt on tehtävä kirjallisesti edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
 1. Muutokset tietosuojakäytäntöön
 2. Nordagent Oy:llä on oikeus muuttaa ajoittain tämän tietosuojakäytännön tietoja sekä käytäntöään käsitellä työntekijöidensä henkilötietoja.
Scroll to Top